Pro firmy a zaměstnavatele

Vážení zástupci firem,

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně jakožto významná vzdělávací a vědecko-výzkumná instituce, produkující odborníky do širokého spektra zemědělských a navazujících oborů, si stále více uvědomuje význam spolupráce s odbornou praxí i aplikační sférou. Co považuje nejen fakulta, ale i zástupci komerčního sektoru jako klíčové, je absentující kariérní péče o studenty a omezená spolupráce se zástupci firem zejména v oblasti uplatňování absolventů na trhu práce. Pro praxi se kvalifikovaný absolvent stává v dnešní době stále více nedostatkovým zbožím, na druhé straně chybí studentům/absolventům informace o reálných možnostech jejich úspěšného uplatnění v praxi.

Nástrojem pro odstranění těchto „bariér“ by se měl stát oborově specifický portál pracovních příležitostí – AgroContact.cz.

Filozofie tohoto projektu vychází z nutnosti efektivně propojit zájmy a potřeby potenciálních zaměstnavatelů na straně jedné, a studentů-absolventů na straně druhé. Firmám se tak otevírá jedinečná možnost pracovat se studenty již v průběhu jejich studia, motivovat je, spolupodílet se na jejich odborné přípravě a tím je vychovávat tzv. „k obrazu svému“. Na druhé straně studentům je prostřednictvím kariérního centra a portálu AgroContact nabízena jedinečná možnost získat profesní poradenství, potřebnou praxi a kompetence k výkonu svého budoucího povolání.

 

Za tým AgroContact,

Romana Jalůvková

romana.jaluvkova@mendelu.cz

601 383 216