Jak na správné CV?

Vaše CV neboli životopis funguje jako osobní vizitka, podle které zaměstnavatel nabízející práci ihned dokáže vyhodnotit, zda si Vás pozve k pracovnímu pohovoru či nikoliv. Mějte na paměti, že v dnešní „uspěchané“ době nikdo nechce ztrácet čas nad čtením nadbytečných informací.

Držte se tedy při vytváření svého CV několika důležitých principů:

1.    Stručnost – CV by mělo být v rozsahu cca 1 – 2 stran A4.

2.    Věcnost – zohledňujte pouze opravdu důležité informace.

3.    Přehlednost – projděte si alespoň základní typografická pravidla, aby CV bylo dobře čitelné.

4.    Pravdivost – nepravdivé informace personalista pozná, můžete sice zaujmout CV, pohoříte však u pohovoru a to všechny bude stát čas i peníze navíc.

5.    Gramatická bezchybnost – chyby při psaní o Vás ledacos vypovídají, dbejte na to, aby textový obsah CV byl gramaticky správně.

6.    Vzhled – celkový vzhled CV může udělat dojem na první pohled, využijte služeb fotografa a v ideálním případě i grafika, který Vám CV kvalitativně posune o několik úrovní výše.

Obsah / struktura CV

1.    Osobní informace – jméno, příjmení, titul, datum narození.

2.    Kontaktní informace - trvalé bydliště, telefon, e-mail, popř. i jiné.

3.    Pracovní zkušenosti – přehledný výčet o absolvované praxi a zaměstnání chronologicky seřazený od poslední pracovní zkušenosti. Nesmí chybět název pracovní pozice a stručný popis náplně práce, název zaměstnavatele, doba zaměstnání.

4.    Dosažené vzdělání – chronologicky sestupný výčet studií na vysokých a středních školách včetně nedokončených. Období a obory studia. Je vhodné uvádět také rekvalifikace, absolvovaná školení, kurzy nebo certifikační zkoušky.

5.    Jazykové znalosti – výčet mluvených jazyků a jejich úrovně.

6.    Další dovednosti – informace o skupině řidičského oprávnění, úrovně práce s počítačem, apod. Může být obsáhlejší seznam znalostí a dovedností, kterými lze zaměstnavatele zaujmout.