O AgroContactu

Projekt AgroContact vznikl na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně již v roce 2011 jako podpora absolventům při hledání uplatnění na trhu práce. Od svého vzniku prošel AgroContact značným vývojem, který reagoval nejen na podněty našich studentů-absolventů, ale také firem-potenciálních zaměstnavatelů. Dnes tak mají studenti, absolventi a zástupci firem k dispozici jedinečnou platformu pro inzerci a vyhledávání nejen nových pracovních příležitostí, ale také stáží, brigád, vzdělávacích programů a dalších možností spolupráce.

Agronomická fakulta je obeznámena se současnou situací na trhu práce i s požadavky většiny klíčových zaměstnavatelů na znalosti, schopnosti a kompetence absolventů. Tyto poznatky se snaží nejen prostřednictvím garantů akreditovaných oborů na fakultě, ale také prostřednictvím nového kariérního centra, zabudovat do inovovaných oborových profilů absolventů a efektivně je předávat přímo studentům ještě před ukončením studia.

Věříme, že kariérní centrum na Agronomické fakultě i portál pracovních příležitostí AgroContact budou v práci se studenty a jejich potenciálními zaměstnavateli účinným a efektivním nástrojem spolupráce v oblasti zaměstnávání absolventů a zároveň živou komunikační platformou mezi studenty, fakultou a komerční sférou.