Když je sebevzdělávání celoživotním standardem

Jak říká absolventka oboru Všeobecné zemědělství Hanka Tobolíková, není malých cílů. Sama si jich na své profesní cestě vytyčila několik a díky své pracovitosti, znalostem a houževnatosti se jí daří je i přes překážky, které život klade, naplňovat.

Kdy jste si uvědomila, že se chcete věnovat zemědělskému oboru? Směřovala jste k němu už od dětství nebo jste se v něm ocitla takříkajíc náhodou?

Vyrostla jsem v minulém tisíciletí na bývalém německém statku v Sudetech, takže chov domácích zvířat a zahradničení bylo součástí našeho denního života. Po maturitě jsem nastoupila jako účetní u místního distributora hnojiv a pesticidů a dodnes jsou mé cesty propleteny čísly, obchodem a zemědělstvím.

Všeobecné zemědělství na Agronomické fakultě jste studovala dálkově při zaměstnání. To muselo být náročné… Jak jste to zvládala?

Náročné je slabé slovo, ale není malých cílů. Máma, samoživitelka, se dvěma dospívajícími dcerami, zaměstnání na plný úvazek, domácnost… Život ne vždy plyne podle našich představ, a právě proto jsem mohla první vysokou školu začít studovat pouze dálkově, až dcery trochu odrostly. Na podzim 2012 jsem nadšeně a s úsměvem zahájila bakaláře v oboru Právo a podnikání, které jsem úspěšně zakončila v roce 2015. Následovalo dvouleté magisterské studium oboru Etika PR a současně roční studium MBA. V roce 2017 jsem věděla, že i všeobecné zemědělské vzdělání je pro mne důležité a zcela přirozeně jsem zasedla do lavic
MENDELU. To nejlepší nakonec. No a na jaře 2019 jsem stále s nadšením, úsměvem a velkým obdivem k podpoře a trpělivosti mé rodiny naposledy promovala.

Po celou dobu studií na fakultě jste pracovala jako obchodní zástupce pro globální dánskou společnost DLF Seeds. Co bylo náplní vaší práce?

Nabízela jsem zemědělským prvovýrobám i distributorům vhodná osiva trav, jetelovin a jejich směsí. Pícninářství mi rozšířilo obzory díky propojení rostlinné a živočišné výroby.

Aby toho nebylo málo, kromě studia na fakultě a práce pro DLF Seeds jste v roce 2018 s partnerem založila společnost Auxieffect. Čím se zabývá?

Ano, "zahřátý motor jede" a my jsme se s partnerem v roce 2018 vydali na cestu k osamostatnění. Auxieffect je ve zjednodušeném překladu efektivní podpora. Nabízíme komplexní agroporadenství pro aktivní zemědělce, chovatele hospodářských zvířat, zahradníky apod. Klademe důraz na individuální odborné posouzení a doporučení ke stimulaci, ochraně, morforegulaci a výživě rostlin přímo na pozemcích daného podniku.

 Je tedy na českém trhu ještě místo pro nové společnosti věnující se zemědělství?

Za mne určitě prostor vždy byl, je a bude pro lidi se znalostmi, vědomostmi, kteří se nebojí práce a odpovědnosti. Nové technologie, Green Deal, administrativní zátěž, generační obměna, regulace pesticidů a mnoho dalších změn otevírá brány novým možnostem.

Nevěnujete se jen rostlinné oblasti, ale máte i chovatelskou stanici.

Kdo mě zná, ví, že ještě před šesti lety jsem měla opravdu panický strach ze psů. S partnerem jsme si v roce 2016 koupili první "choďandu" a ta mne svou úžasnou povahou pomalu, laskavě, ustavičně a jistě přesvědčovala, že kynofobii lze značně omezit. Překonání sebe sama a společná láska nás po dvou letech přivedla k registraci chovatelské stanice Huribana a rozšíření našich činností o chovatelství českého národního plemene Chodský pes.

Na Agronomické fakultě jste během studií absolvovala i kurz Kariérního centra. Pomohl vám na vaší profesní cestě? A jak často využíváte v praxi znalosti získané studiem na Agronomické fakultě?

Sebevzdělávání mám v sobě jako celoživotní standard a motivaci, zatím, nacházím na každém kroku. V době studia na Agronomické fakultě jsem se účastnila kurzu osobnostního rozvoje se zkušenými lektorkami Miluší Těthalovou a Veronikou Hollerovou. Zcela jistě mi tento kurz pomohl, rady a tipy obou profesionálních kouček praktikuji, a navíc jsem se seznámila se zajímavými lidmi, se kterými jsem ráda v kontaktu dodnes.
Jinak z poznatků získaných studiem Všeobecného zemědělství čerpám stále. Každá prvovýroba má svá specifika, je důležité orientovat se v rostlinné i živočišné produkci a mně v tomto směru Agronomická fakulta v krátkém čase, ale doživotně, velmi pomohla.

Má podle vás studium na Agronomické fakultě perspektivu v dnešním světě?

Bezpochyby. Kvalitní zázemí Agronomické fakulty MENDELU nabízí pestrou škálu programů a specializací, které perspektivu mají. Navíc na trhu práce poptávka po zemědělských profesích stále převyšuje nabídku.

agrozhled10-hanka-tobolikova-.jpg

Ing. Hanka Tobolíková absolvovala bakalářský program oboru Právo a podnikání v Praze a následně magisterský program oboru Etika PR v Prešově. Na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně dálkově vystudovala Všeobecné zemědělství. S partnerem založila společnost Auxieffect poskytující kompletní agroporadenství a zároveň provozuje chovatelskou stanici českého národního plemene Chodský pes