Vstříc svému osudu

Absolvent Agronomické fakulty Lukáš Žaludek na pracovní příležitosti nečeká. Sám je vyhledává, jde jim aktivně vstříc, ale také nové vytváří. A to nejen pro sebe.

 

Na Mendelově univerzitě v Brně jste studoval na Ústavu aplikované a krajinné ekologie. Měl jste už v době, kdy jste se na fakultu hlásil, jasno v tom, čemu se chcete v životě věnovat?

Na Ústavu aplikované a krajinné ekologie jsem studoval obor Rozvoj venkova, který spadal do programu Zemědělské specializace a navazoval na obor Pozemkové úpravy. Garantem tohoto oboru byla prof. Milada Šťastná. V současnosti se mému studovanému oboru nejvíce přibližuje obor Agroekologie.

Na Agronomickou fakultu jsem se hlásil na navazující magisterské studium z jiné vysoké školy, kde jsem studoval bakalářský obor Řízení environmentálních rizik a v té době jsem měl jasnou představu o tom, že se chci věnovat problematice související s životním prostředím, ekologií. Již při studiu vysoké školy jsem absolvoval řadu odborných vzdělávacích kurzů a seminářů, což předurčilo mou profesní kariéru v soukromém sektoru.

Kudy tedy vedla Vaše profesní dráha po absolvování MENDELU?

V posledním ročníku studia jsem si již aktivně hledal zaměstnání. Uplatnění se mi podařilo najít relativně snadno, ale postupem času zjišťuji, že jsem měl v té době velké štěstí. Profesně jsem se uplatnil jako konzultant/auditor podnikové ekologie v Brně. Touto profesí se zabývám stále a je to mimořádně zajímavé povolání, jehož velkou výhodou je práce v terénu i kanceláři. Mám to štěstí pracovat pro malé, střední i velké společnosti po celé České republice a pomáhat jim zajišťovat soulad s legislativou a dalšími normami a požadavky.

V roce 2020 jste spolu s kolegou založili společnost Ekotema Group. Můžete nám ji představit?

Naše společnost Ekotema Group s.r.o. je inovační firma, zabývající se udržitelným rozvojem, ekologií a životním prostředím. Poskytujeme široké portfolio služeb, které nabývá podoby zavedení principů udržitelnosti do podmínek firem, měst/obcí, neziskových organizací, vzdělávacích institucí. Aktivně též vyhledáváme příležitosti rozvoje v konkrétních podmínkách zákazníků (např. analýza trhu, optimalizace provozu, navázání strategických partnerství). Zajišťujeme informační náskok pro klienty v podobě tvorby obsahu (obsahový marketing – články, texty, reklama, copywriting), ale i další publicistické činnosti. Významnou úlohu u nás hrají školení, semináře, kurzy, které realizujeme online i offline a samozřejmě individuální konzultace.

Kromě zmíněných „standardních“ služeb vytváříme i zázemí pro jednotlivce (ať již studenty nebo odborníky z praxe), a to skrze naši vlastní Ekotema sustainability network, což je komunitní platforma aktivních lidí, kteří působí nebo se chtějí uplatnit v oblasti ekologie, udržitelnosti. Studentům pomáháme zorientovat se na trhu práce, nabízíme jim kariérové poradenství a zázemí lidí, kteří je mohou mentorovat v jejich profesním začátku včetně hledání zaměstnání po škole. Zkušeným odborníkům naopak radíme v pracovních dotazech, rozvíjíme jejich specializaci nebo nabízíme příležitost spolupracovat na našich projektech, zakázkách.

Spolupracujete i s podobně zaměřenými zahraničními společnostmi. Jaký je u nás zájem o udržitelný rozvoj v porovnání s jinými zeměmi?

Aktivně spolupracujeme se subjekty, které mají zahraniční přesah, jmenovitě např. GREEN BRANDS, což je mezinárodní, nezávislá a samostatně působící brand-marketingová organizace se sídlem ve Veitsbronnu v Německu nebo DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu – celosvětový vzdělávací program pro mladé lidi ve věku 14–24 let. Vzhledem k našemu zaměření na udržitelný rozvoj nemohu opomenout ani Organizaci spojených národů, resp. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), jejichž popularizací se zabýváme a snažíme se implementovat principy, ke kterým se Česká republika zavázala.

Udržitelnost a témata s tímto termínem spojená jsou stále populárnější a u veřejnosti pozitivně rezonují. Zvýšený zájem pozoruji především u mladých lidí, kteří kladou důraz v osobním i profesním životě na společenskou odpovědnost, ekologické chování a vůbec „zelená“ celospolečenská témata. V oblasti soukromého sektoru se stávají standardem ekologické certifikace procesů, produktů nebo třeba ekoturistika, agroturistika. Udržitelný rozvoj se těší největší oblibě ve Skandinávských zemích – Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, jak uvádí mezinárodní srovnání The Sustainable Development Report z r. 2020, avšak Česká republika se drží v těsném zástupu a je v TOP 10 zemích světa tohoto hodnocení.

Provozujete také populárně naučný portál Envimagazin.cz. S jakým úmyslem vznikl?

Chtěli jsme vytvořit web, který bude široké veřejnosti představovat témata ekologie, udržitelnosti, životního prostředí a ekoturistiky. Vybrali jsme si publicistický styl, neboť klasických zpravodajských portálů, které pouze přebírají zprávy z agentur, již zde několik působí. Na mediálním trhu chyběl web, který by přinášel zcela nové informace, názory, inovace, a za kterým by nestáli klasičtí novináři, redaktoři, ale ekologové, poradci, specialisté z praxe. To byl důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit tento portál, byť nejsme vystudovaní novináři a nemáme dlouholetou praxi v publikační činnosti. Na druhou stranu nabízíme čtenářům a návštěvníkům novou autorskou přidanou hodnotu, se kterou se na jiných portálech v Česku a Slovensku nesetkají.

Každý návštěvník se však může i aktivně zapojit, nabízíme možnost přidat vlastní názor či příspěvek do naší „názorové“ sekce nebo přispět vlastním tipem do kalendáře akcí, který se měsíčně aktualizuje o výběr těch nejzajímavějších domácích i zahraničních událostí, konferencí, webinářů atd.

Využíváte i dnes, přes Vaše zkušenosti z praxe, znalosti či přístupy ze studií na Agronomické fakultě?

Ano, využívám, řekl bych, na denní bázi. Agronomická fakulta mi dala výborný teoretický základ v různých oblastech – environmentalistika, dotace, EIA, odpady a další. Není snad jediná oblast, předmět, který jsem studoval na MENDELU a v praxi jsem se s tímto nesetkal. Možná je to dáno tím, že jsem poradce a mé působiště je průřezové ve všech oblastech životního prostředí (od chemických látek, přes odpady až po ekologické certifikace).

Udržuji také těsné kontakty s pracovníky Ústavu aplikované a krajinné ekologie, zejména s prof. Šťastnou a paní doktorkou Vavrouchovou, které mi nejedenkrát pomohly při hledání nového zaměstnance nebo stážisty k nám do týmu. Taktéž si velmi cením příležitosti vystoupit jako člověk z praxe ve vybraném předmětu na MENDELU a říci studentům praktické rady a doporučení, bohužel koronavirová omezení prozatím tuto událost odložila. 

Jakou má podle Vašeho názoru studium na Agronomické fakultě v současné době perspektivu?

Perspektivu má výbornou, obzvláště po úpravě studijních programů a předmětů. Z mého pohledu jsou perspektivní hlavně specializace Agroekologie, Voda v agrosystému a Odpadové hospodářství. Pakliže někoho láká státní správa, tak tyto obory jsou výborným startovacím můstkem pro odborné uplatnění ať již na ČIŽP, SFŽP, CRR, Povodí nebo na krajských či městských úřadech. Najít uplatnění v soukromé sféře je obtížnější, zvlášť pokud by absolvent mířil do sektoru poradenství, ale to je dáno tím, že pracovních příležitostí je omezené množství. Mnohem lépe najdou uplatnění absolventi, kteří chtějí pracovat jako podnikoví ekologové, specialisté na ISO (14001) nebo referenti v odpadovém hospodářství. Nově se dostává do popředí taktéž pozice „manažer udržitelnosti“ nebo různí marketingoví specialisté v oblasti ekologie, udržitelnosti.

Pakliže by studenti nebo absolventi měli zájem, určitě bych jim doporučil obrátit se na nás a naši Ekotema sustainability network. Můžeme zavčas identifikovat jejich kariérní představy, očekávání, nastavit vzdělávací plán a maximálně jim ulehčit vstup na pracovní trh. Navíc v naší firmě nebo magazínu mohou získat i potřebnou praxi v oboru a spolupracovat přímo s ekology, poradci, auditory na různých projektech.

 

lukas-zaludek.jpg

Absolvent Agronomické fakulty Ing. Lukáš Žaludek vystudoval obor Rozvoj venkova. Působí jako konzultant a auditor podnikové ekologie v Brně (s působností po celé ČR), je spoluzakladatelem a jednatelem společnosti Ekotema Group s.r.o., která se věnuje poskytování poradenských služeb v oblasti ekologie, životního prostředí a udržitelnosti pro firmy, obce, univerzity, neziskové organizace i jednotlivce. Provozuje populárně naučný Envimagazin.cz, portál se specializací na ekologii, udržitelnost a životní prostředí.