Soutěže pro studenty (nejen) s diplomkami

SOUTĚŽ DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Školské zařízení Lipka pořádá každoročně soutěž diplomových prací (Bc. a Mgr.), které se tematicky vztahují k životnímu prostředí a ekologii v JMK. Termín pro přihlášení je 30. 6. 2021.

http://www.lipka.cz/soutez-diplomovych-praci

 

VĚDA PRO ZEMI
Soutěž o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce. Hodnotitelé prací z řad vědecké rady Národního zemědělského muzea posuzují zejména společenský přínos dané práce a její vazbu na muzejní sbírky muzea a z každé kategorie vybírají tři nejlepší práce. Vybraným autorům se dostane finanční podpory na vydání jejich práce pod hlavičkou Národního zemědělského muzea. Termín pro přihlašování účastníků je od 1. 3. do 31. 8. 2021.

http://nzm.cz/veda-pro-zemi/

 

BRNO PH.D. TALENT
Nejužitečnějších 20 vědeckých (konkrétně přírodovědných či technických) návrhů projektů studentů prvního ročníku doktorského studia na některé z brněnských škol (MU, VUT, MENDELU, VFU) bude oceněno štědrým stipendiem 100 000 Kč ročně po dobu 3 let. Registrace do soutěže: od 2. 8. do 30. 8. 2021.

https://www.jcmm.cz/

 

STUDENTSKÁ CENA SELGENU
Každoročně vyhlašuje šlechtitelská společnost SELGEN soutěž pro vynikající studentské práce s výsledky v oblasti genetiky, šlechtění a pěstování polních plodin. Pro studenty středních škol, vysokých škol a univerzit, doktorandy. Práce z let 2019, 2020, 2021 je nutné zaslat ve formátu PDF do 30. 11. 2021 na e-mail jehnatova@selgen.cz.

http://selgen.cz/studentska-cena/

 

STUDENTSKÁ CENA AGROMANUÁLU ANEB DIPLOMOVÁ PRÁCE NEZAPADNE
Vydavatel časopisu Agromanuál vyhlašuje soutěž pro studenty závěrečných ročníků zemědělských vysokých škol ve vytvoření zajímavých článků z výsledků vlastních diplomových prací, které odpovídají náplni časopisu Agromanuál a budou v něm publikovány. Článek musí být odeslán do redakce na e-mail talich@agromanual.cz do 1. března 2022.

https://www.agromanual.cz/cz/studentska-soutez

 

SOUTĚŽ ČASOPISU ÚRODA
Soutěž je určena pro doktorandy a diplomanty, kteří se ve svých pracích zabývají zemědělstvím, konkrétně rostlinnou výrobou.

https://www.uroda.cz/

 

STUDENTI PRO KVALITU POTRAVIN
Pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce s problematikou potravin. TÉMATA KATEGORIÍ: Výroba potravin a technologie, Kvalita potravin včetně systémů jejího řízení a kontroly, Marketing v potravinářském průmyslu. Přihlášky se posílají do konce dubna.

https://www.foodnet.cz

 

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O VYDÁNÍ RUKOPISU MAGISTERSKÉ PRÁCE
V kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství ACADEMIA a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Rukopisy se zasílají v březnu.

http://www.academia.cz/studentska-soutez

 

CENA WERNERA VON SIEMENSE
Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice. Termín pro doručení přihlášek bývá v listopadu.

https://www.cenasiemens.cz/

 

STIPENDIJNÍ PROGRAM NADACE ORLEN UNIPETROL
Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je tu pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku O stipendium se mohou ucházet vysokoškoláci a středoškoláci z celé České republiky. Studijní výsledky jsou hlavní, ale nikoli jedinou podmínkou k získání finanční podpory.

www.nadaceunipetrol.cz/CS/Programy/Stranky/Stipendijni-program-.aspx