Jak se osamostatnit? Vyrazit na studijní pobyt!

Studentka 2. ročníku magisterského studijního oboru Jakost a zdravotní nezávadnost potravin Bc. Adéla Samiecová navštívila v rámci studijních pobytů hned několik zemí vzdálených si navzájem nejen geograficky, ale i kulturně. Jak tyto pobyty hodnotí a co jí přinesly?

Pro své studijní pobyty jste si vybrala poměrně odlišné země. Které to byly a proč právě tato místa?
Svůj první "Erasmus" jsem absolvovala ve Slovinsku, na univerzitě v Mariboru. Slovinsko jsem si nevybrala ani tak já, jako přítel, kvůli kterému jsem se programu zúčastnila. Po této zkušenosti, kdy se mi pobyt v zahraničí velice zalíbil, jsem toho chtěla využít i v dalším semestru. Se spolužačkou jsme jely studovat do Thajska, do vnitrozemského města Chiang Rai, a to proto, že naše fakulta (v té době jsem studovala na Zahradnické fakultě) měla s touto univerzitou velmi dobré vztahy. Poslední pobyt jsem strávila na jihu Itálie ve městě Foggia. Italové říkají: chceš-li poznat pravou Itálii, musíš jet na jih, a tak jsem neváhala ani chvíli.

Kde jste se dozvěděla o možnosti vyjet na jednotlivé studijní pobyty?
Prvního pobytu jsem se zúčastnila kvůli příteli, tudíž jsem si musela všechno zjistit sama. Začalo se točit kolečko internet – zahraniční oddělení – internet. S druhým pobytem to bylo velice podobné, avšak na zahraničním oddělení byli vždy velice ochotní a nápomocní. Na univerzitě v Itálii jsem znala jednoho profesora, který mi o možnosti spolupráce řekl.

Jak složitá je příprava? Co všechno musí student udělat pro to, aby na takový pobyt odjel?
Podle mě složitá vůbec není. Člověk se jen musí prokousat všemi administrativními věcmi, které zaberou dost času, vyřídit spoustu emailů a udělat jazykové zkoušky. Jazykový test se skládá z písemné a ústní části. Jakožto člověk, který neovládá gramatiku, mívám s písemnými testy problém, ale jde to, podle mě je důležitější komunikace.

Měla jste možnost poznat různé způsoby výuky a studia na vzdálených univerzitách. Setkala jste se s velkými odlišnostmi nebo byla úroveň studia srovnatelná?
Určitě ano. Například v Thajsku je pro studenty i učitele výuka a individuální přístup na prvním místě. Vládly zde velice přísné režimy – večerka na kolejích ve 22:00, zákaz jakýchkoliv návštěv, povinná uniforma a někdy i výuka o víkendech. Na druhou stranu musím říct, že laboratoře byly perfektně vybavené a jako student jsem měla možnost samostatně pracovat v laboratoři a všechno si vyzkoušet. Během semestru jsme absolvovali asi 7 odborných a velice zajímavých exkurzí. Ve Slovinsku a Itálii byla výuka obdobná jako u nás.

Jistě jste se seznámila se spoustou místních i zahraničních studentů. Jak jste trávila svůj volný čas?
Svůj volný čas jsem vždy trávila v přítomnosti dalších zahraničních či místních studentů. V Thajsku jsem měla možnost poznat spoustu lidí z celé jihovýchodní Asie, včetně Číny a Nepálu. Nejvíce volného času jsem věnovala cestování a sportu. Dá se říct, že mám proježděné téměř celé Slovinsko, je to přenádherná malá země. V Itálii jsem se snažila poznávat místní kulturu, jídlo a krásy jihu. Poznávání místní kultury bylo obrovským zážitkem v Thajsku. Zde jsem procestovala malou část i úplně sama, naštěstí lidé jsou zde velmi milí a nápomocní.

Co Vám pobyty přinesly?
Obrovskou životní zkušenost. Teď už vím, že je úplně zbytečné mít strach z toho, cestovat někde sám. Je to skvělý zážitek, zjišťovat, jak se o sebe člověk umí postarat, a jak umí být i cizí lidé nápomocní. Kromě toho jsem si zlepšila mluvenou angličtinu a naučila se základy italštiny, které chci dále rozvíjet.

Našla byste i nějaké stinné stránky svých pobytů?
Určitě ano. Na univerzitě v Itálii neprobíhala výuka v angličtině, i když mi bylo několikrát řečeno, že studium bude v angličtině. Takže to profesoři vyřešili formou samostudia, což mě velice mrzelo.

Doporučila byste ostatním studentům studium v zahraničí?
Bezpochyby. Je to geniální způsob, jak se osamostatnit a udělat si představu o naší republice a školství z venku. Navíc si člověk zlepší jazyk, pozná jiné lidi, jejich kulturu, zvyky…

Plánujete ještě vyrazit na nějaký další zahraniční studijní pobyt?
Ano, mám v plánu zahraniční stáž. Zatím je má představa Švýcarsko, ale záleží to také na penězích.

(pt)

Adéla Samiecová

Triglav – Slovinsko