Srdeční záležitosti ekofarmáře

Ing. Miroslav Skřivánek studoval na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně bakalářský studijní obor Všeobecné zemědělství a následně magisterský obor Zemědělské inženýrství. Nyní pokračuje v doktorském studiu oboru Speciální zootechnika. Veškerá studia probíhala při zaměstnání, neboť je majitelem ekologické zemědělské farmy v Branné, kde zároveň působí jako starosta.

Zemědělství jste studoval a stále studujete, v zemědělství pracujete. Kdy jste si uvědomil, že se chcete tomuto oboru věnovat?
Pro mě je zemědělství srdeční záležitost. Zde na horách jsem se narodil a teď tady pokračuji v zemědělské tradici rodičů, kteří pracovali tady v Jeseníkách na Státním statku Hanušovice, hospodářství Branná. Po revoluci tuto farmu zprivatizovali a od té doby se počítá narození naší rodinné zemědělské farmy.

Vlastníte rodinnou ekologickou farmu v nádherné krajině jesenických hor. Můžete nám ji představit?
Ekologická farma má výměru 750 hektarů trvalých travních ploch a 12 hektarů orné půdy. Rozkládá se v katastrech obcí Branná, Ostružná a Vikantice, ve středu bioregionu Jesenicko, který je částí geomorfologického celku Hrubý Jeseník. Bioregion spadá svojí nižší částí do chladné klimatické oblasti. V tomto území se vyskytují nepůvodní louky a pastviny, které nahradily původní lesní vegetaci. Na farmě chováme mnoho druhů zvířat. Důležitý je pro nás ale chov skotu s mléčnou a masnou produkcí, chov ovcí, koní, drůbeže, včel, ryb, prasat a králíků. Vše na farmě chováme v ekologické produkci kontrolované organizací KEZ o.p.s. Farma disponuje nově zrekonstruovanou dojírnou, poloviční verze rybinového typu 1 x 11 stání pro dojnice. Farma se samozásobuje objemným krmivem – siláží a siláží ze zavadlé píce.

Proč ekologická farma? Co obnáší hospodaření v režimu ekologického zemědělství? Jaké starosti a radosti tento způsob hospodaření přináší?
Hospodaření v ekologickém režimu je jedna z možností, jak efektivně využívat marginální oblasti našeho regionu pro zemědělské účely, a to udržitelnou formou. Pro mě už není jiná varianta. Vidím dnes a denně, jak klasický způsob hospodaření v jiných částech republiky negativně ovlivňuje například hospodaření s vodou v krajině, výnosy zemědělských plodin či pohodu zvířat. Vzpomeňme všichni na záběry z klecových chovů drůbeže nezodpovědných farem. Takto já hospodařit nechci. Kdo se chce přesvědčit, jak ráno chutná čerstvě nadojené mléko či jak náročné je stavění ohradníků, asistovat u porodů, sklizně pícnin, zkrátka jaké radosti a starosti přináší ekologický způsob hospodaření, ať k nám přijde na diplomovou praxi. Vše zažije na vlastní kůži.

Vnímáte větší zájem společnosti o zdravou výživu? Kdo jsou Vaši odběratelé?
Vnímám to, že si lidé uvědomují, že všechno má svoje meze. Vidí kolem sebe, že se mění způsoby života ve vztahu k suchu atd. Prostě že se s přírodou něco děje. Ekologické zemědělství vidí mnozí lidé konečně ne jen jako BIO produkt ale jako způsob zemědělských činností, které nezatěžují životní prostředí a že se jedná o takovou práci, za kterou se sám farmář a i spotřebitel jeho produktů nemusí stydět. Když už z přírody v rámci hospodářských chovů či pěstování plodin něco těžíme, tak se snažíme, aby to nedělalo velkou paseku, aby zvířata žádným způsobem netrpěla atd. O způsobech, jak to děláme, se můžete přesvědčit třeba u nás na farmě či na jiných ekologických hospodářstvích. Naši odběratelé jsou nejen z okolí naší vesnice, ale i z Brna, Olomouce, Prahy atd.

Využíváte znalosti z fakulty ve Vašem podnikání nebo je praxe “o něčem jiném“?
Pro každou lidskou činnost jsou důležité teoretické základy. Já jsem na Mendelovu univerzitu v Brně nastoupil z praxe, ale i tak se přede mnou otevřel úplně jiný svět poznání. Pokud není člověku umožněno poznání, tak vše, co se kolem něj děje, bere jako samozřejmost, bez hlubšího zájmu o fungování toho daného. Každá přednáška mi byla přínosem. Současní studenti si na má slova vzpomenou, až se dostanou do praxe a budou využívat vědomosti z fakultních lavic. Pokaždé, když k nám přijde na farmu exkurze, ptám se na jednu otázku: Když kráva žere trávu… a to je polysacharid… a dojí mléko, to je plné bílkoviny… kde se ona bílkovina bere? Je kráva vegetarián? Tyto otázky a mnoho jiného vám odpoví jen studium teorie zemědělství.

Jakou má podle Vašeho názoru studium na Mendelově univerzitě v Brně, konkrétně na Agronomické fakultě, perspektivu?
Zemědělství a potravinářství je základní pracovní činností člověka. Vždyť výroba potravin a krmiv je i pro všechny nezasvěcené jednou z priorit každého z nás. Nic na tom nezmění ani automatizace a robotizace naší lidské společnosti. Je důležité vzdělávat odborníky pro současnou zemědělskou praxi, zemědělskou vědu atd. To vše splňuje studium na mé oblíbené Mendelově univerzitě v Brně a její Agronomické fakultě.

(pt)

Miroslav Skřivánek

Foto: Nikol Klapková / Nakladatelství Kazda, s.r.o.