Jít za svými sny

Když před deseti lety opouštěl Ing. Martin Blažek jako čerstvý absolvent Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, měl už dost pracovních zkušeností za sebou. Vždy se totiž spoléhal jen sám na sebe a šel si za svými sny. A dělá to tak dosud.

V holandské rodinné firmě DeHeus, která patří mezi pět největších a nejvýznamnějších výrobců krmiv v Evropě s vlastním vývojem a výzkumem na univerzitní úrovni, pracujete jako produktový manažer a specialista pro drůbež. Jaká byla Vaše profesní dráha k takovému místu?

Už za studií jsem chodil do provozů, sám jsem si vždy našel firmu, oslovil majitele, že bych k nim chtěl na praxi. Byla to super léta práce zadarmo  Takto jsem pracoval například na farmě Dambořice, která je zaměřená na rozmnožovací chov prasat nebo na farmě Vranovice (Sušárna Pohořelice) věnující se výkrmu drůbeže. Moje první práce po vysoké škole byla pro obchodní společnost Alltech na pozici obchodní zástupce a poradce pro výživu. Bylo to velmi důležité období, které nasměrovalo celý můj další profesní život. Poté jsem nastoupil do společnosti NAVOS Kroměříž, která se pak restrukturalizovala pro výrobu krmných směsí v AFEED CZ, kde jsem pracoval jako konzultant pro výživu zvířat, výživář, optimalizátor krmných směsí, správce programů ANIMIX, BESTMIX, SAP a k tomu všemu obchodní činnost. Nyní pracuji šestým rokem pro firmu DeHeus.

Společnost De Heus vyvinula pro výkrm brojlerů jedinečnou strategii – koncept výživy brojlerů Poultry Performance Plan.

V čem tedy Vaše současná práce spočívá?

V DeHeus jsem vyloženě skončil s recepturami pro prasata a skot a o to více jsem se mohl ponořit do problematiky výživy drůbeže na všech jejích stupních od finálních chovů až po prarodičovské chovy. Tvořím produktové řady, jednotlivé receptury, dávám výrobě impulzy, jakou fyzikální strukturu má krmivo pro jednotlivé kategorie mít, jak pracovat se surovinami ve výrobním procesu. Zařazované suroviny jsou pod legislativním dohledem, je nutné sledovat změny v zákonech. Dále kontakt s farmáři, znalost technologií na farmách, technologické postupy při výkrmu, odchovu či samotné produkci rodičů. Tady jsem také díky téměř čtyřměsíčnímu pobytu v Holandsku na centrále firmy v týmu R & D oddělení opravdu uviděl pravý svět výživy a problematiky chovu drůbeže, kterou řeší západní země s bohatou tradicí výroby krmiv pro hospodářská zvířata. Neuvěřitelná propracovanost postupů, systém, postupné a pečlivé přistupování k jednotlivým otázkám. Ohromila mě hloubka diskuze nad věcmi, které by našinec vůbec nebo jen povrchně řešil a považoval je za samozřejmost.

Ale nejste jen zaměstnanec. Na přelomu loňského a letošního roku jste si splnil dlouholetý sen…

Vždy jsem cítil touhu podporovat jakýkoliv projekt, jehož cílem by byl špičkový chov drůbeže. Již od dob praxe u profesionálů v oboru. V předloňském roce se naskytla právě taková příležitost a já jsem neváhal tuto pomyslnou rukavici zvednout a poprat se tvrdě o svůj sen. Především díky vzdělání a kontaktům, které se mi díky němu podařilo navázat, jsem měl ideální předpoklad k dosažení dávno vysněného cíle. Nyní můžu jen prozradit, že první výsledky dopadly nad očekávání, což jistě potěší nejen mě samotného, ale především naše partnery. Bez jejich obrovské podpory a podpory nejbližšího okolí, by bylo obtížné můj sen proměnit ve skutečnost. Bez správných kontaktů v mém oboru, by se to asi nikdy nepovedlo. Za to vděčím právě i studiu na Mendelově univerzitě v Brně.

Aby toho nebylo málo, jste velmi aktivní i v Mysliveckém spolku Vaší rodné obce.

To je pravda. Členem spolku jsem od okamžiku získání loveckého lístku na MZLU. Dnes to bude asi 12 let. Můj zápal pro myslivost se probudil, když jsem byl malý asi dvanáctiletý kluk, otcův kamarád, tehdejší hospodář, mě brával na nedělní brzké obchůzky po revíru. Měl německého krátkosrstého ohaře, který mě poslouchal, a možnost nosit na rameni strýcovu dvojku, neb byla pro něj po polovině vycházky těžká, tak této kombinaci jsem asi propadl. Těšil jsem se na každou další vycházku, i když začínaly ještě před rozbřeskem v létě v zimě. Asi po pěti letech členství zmíněný hospodář, se kterým jsem chodil na vycházky jako kluk, mi nabídl svoje místo a navrhl výroční schůzi, aby mě jmenovala do funkce mysliveckého hospodáře místo něho. Pamatuju si, jak řekl: „Teď ti tuto funkci můžu s klidným svědomím přenechat.“ Od té doby dělám v našem Mysliveckém spolku hospodáře, ale kdybych jen věděl, co to obnáší za administrativu, odpovědnost, archivaci listin, pravidelné hlášení apod., asi bych si to tehdy snad rozmyslel

Stává se Vám v praxi, že si řeknete: „Ano, toto jsme se učili na fakultě“? Hodí se Vám znalosti získané za studií?

I když je vývoj v jednotlivých segmentech našeho oboru neuvěřitelně rychlý a je nutné neustálé studium a čerpání nových informací, některé zákonitosti zůstávají. A to jsou právě ty momenty, kdy zavzpomínáte na alma mater, na to, co vám dala, že se o získané informace na Mendelově univerzitě v Brně můžete stále opřít.

Doporučil byste těm, kteří zvažují svou profesní budoucnost, studium na Agronomické fakultě? Je podle Vašeho názoru perspektivní?

Tady musím říct jednoznačné ano. A to nechci, aby to vyznělo jako klišé. Původně jsem se chtěl stát veterinárním lékařem a děkuji, že se tak nestalo, neboť práce, se kterou jsem po absolvování VŠ začal, se mi zdá pestřejší a s větší možností uplatnění na trhu.

ING. MARTIN BLAŽEK / PRODUKTOVÝ MANAŽER A SPECIALISTA PRO DRŮBEŽ 
Ing. Martin Blažek vystudoval na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně nejprve obor Zootechnika v rámci bakalářského studia a pro navazující magisterské studium zvolil obor Krmivářství, výživa hospodářských zvířat. V současné době pracuje ve firmě De Heus a.s. jako produktový manažer a specialista pro drůbež, rozjíždí vlastní firmu založenou za účelem vykrmování kuřecích brojlerů a v Mysliveckém spolku působí jako hospodář.