KARIÉRA VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

Ministerstvo zemědělství jako zaměstnavatel
Seminář pro studenty AF MENDELU

  • Zajímá Vás, zda je možné ihned po vysoké škole nastoupit do státní správy? O jakou práci je možné se s Vaším studijním oborem ucházet? Jak probíhají výběrová řízení v režimu zákona o státní službě, jak v režimu zákoníku práce a jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké možnosti, výhody a podmínky státní správa svým zaměstnancům poskytuje?
  • Chtěli byste už při studiu nahlédnout pod pokličku fungování ministerstva a jeho odborných agend jako stážisti?
  • Seminářem Vás provedou personalisté MZe a zároveň se zde setkáte s absolventem AF/zaměstnancem MZe a studentem AF/stážistou na MZe.

Přijďte 17. 10. 2018 na seminář, který pro Vás připravilo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Kariérní centrum AF MENDELU.

 

Středa 17. 10. 2018
15-17 h
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Zemědělská 1, Brno
Budova C, učebna C O2

Mze

Seminář

Mze