Trainee program - dokonalý odrazový můstek

Ondřej Adamčík, 1. ročník Bc. oboru Agrobyznys

Už když jsem byl malý kluk, bavilo mě pozorovat traktory na poli. Vzpomínám si, s jakým zápalem a chutí jsem už jako dítě trávil letní prázdniny ježděním ve sklízecí mlátičce. Často se mě ptají, jak jsem se k zemědělství vůbec dostal, když je to pro mnoho lidí v dnešní době nepopulární obor. Já za to, že se dnes o zemědělství zajímám a mám možnost v něm pracovat i vzdělávat se, vděčím svému sousedovi. Byl agronomem v zemědělském podniku u nás na vesnici a od mala ve mně lásku k tomuto oboru probouzel. Dnes si říkám, že to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat, protože zemědělství je nádherný koloběh. Každý den v něm je jiný, zemědělci musí neustále reagovat na rozmary počasí, pozorovat situaci na trhu a stále se učit novým věcem.

Když jsem studoval na střední škole, konkrétně na všeobecném gymnáziu, měl jsem už jako jeden z mála mých spolužáků v rozhodování, kam půjdu po maturitě dále, jasno. Věděl jsem, že chci studovat zemědělství. I když u nás v České republice najdeme více zemědělských vysokých škol, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně pro mě byla jasnou volbou. Možná k tomu přispěly i dobré reference kamarádů, kteří zde studovali, ale také jsem se z malé vesnice nechtěl rovnou přestěhovat do hlavního města. Brno má díky své poloze obrovskou výhodu v tom, že během pár minut jste z města venku a můžete tak například poznávat zemědělské podniky v okolí.

Pro studium na Agronomické fakultě jsem si zvolil obor Agrobyznys. Líbí se mi všeobecné zaměření studia a spojení agronomické a ekonomické stránky. Během semestru se tak učíte například o pěstování rostlin, chovu hospodářských zvířat, zemědělské technice nebo agrární ekonomice, právu a účetnictví. Výhoda je v tom, že student pozná, jak spolu všechny zmiňované obory úzce souvisí a utvoří si ucelený pohled o tom, jak například funguje zemědělský podnik. Líbí se mi také, že během studia je pro studenty připraveno několik exkurzí – je to plus hlavně pro studenty, kteří zemědělství teprve začínají poznávat. Nesmím opomenout také množství volitelných předmětů, kdy si každý může navíc k povinným předmětům vybrat další předměty, ve kterých si ještě více zdokonaluje své znalosti v dané problematice.

Během studia jsem se začal poohlížet také po práci, která by souvisela s mým oborem a byla tak pro mě přínosem. Protože mě baví zemědělská technika, dostal jsem se díky mým kamarádům (a teď už také kolegům) do společnosti AGROTEC a.s., která sídlí v Hustopečích vzdálených od Brna přibližně 30 km. Skupina AGROTEC Group působí na českém trhu jako výhradní dovozce několika světových výrobců zemědělské techniky. Pro studenty středních a vysokých škol nabízí tato společnost velmi zajímavý trainee program.

Za sebe musím říct, že trainee program je dokonalý odrazový můstek pro všechny studenty středních nebo vysokých škol. V průběhu studia se postupně seznamujete s prací na jednotlivých pozicích a poznáváte, jak společnost funguje. Důležité je, že se traineemu věnuje mentor – tedy zkušenější kolega, který mu pomáhá a na kterého se může vždy obrátit. Je dobře, že se trainee bere v podstatě jako běžný zaměstnanec. Z toho plyne samozřejmě hodně výhod, ale také povinností.

V současnosti pracuji ve společnosti AGRI CS a.s., která je dceřinou společností skupiny AGROTEC Group. Pracuji na marketingovém oddělení na pozici Podpora prodeje pro značky CASE IH a STEYR. Společně s kolegy se podílím na vytváření marketingových kampaní a materiálů, realizaci polních dnů, výstav a veletrhů, píšu články, spravuji webové stránky společnosti a sociální sítě námi zastupovaných značek. Nejvíce mě na mé práci těší, když v rámci referenčních reportáží navštěvuji naše zákazníky a vidím jejich radost z práce s našimi stroji.

V souvislosti se studiem a prací připadá v úvahu otázka, zdali se dá všechno stíhat. Myslím, že je to hlavně o tom, jak se k tomu člověk postaví a jaké si určí priority. Studium na univerzitě má výhodu v tom, že si student může sestavit rozvrh částečně podle sebe a trainee program zase umožnuje skloubit vše se školou dle časových možností studenta.

student-ondrej-adamcik.jpg