Bez cizích jazyků to dnes nejde

Ing. Aneta Štulpová absolvovala na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně obor Technologie potravin. Po dvouletém pobytu v Londýně a dvou kratších pracovních zkušenostech nastoupila do společnosti Heineken Česká republika, kde působí dosud, nyní na pozici TPM manažerky a mezinárodní auditorky TPM. V současnosti je na mateřské dovolené.

 

Jaké jste měla představy o svém budoucím zaměstnání, když jste se rozhodla přihlásit na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity?

Přiznám se, že žádné konkrétní. Na gymnáziu mě bavila chemie a biologie a v tomto oboru se potkávaly obě disciplíny. Obor Technologie potravin mě zaujal a zdál se perspektivní.

A ve Vašem případě perspektivní evidentně byl. Jak dlouhá a náročná pro Vás byla cesta od absolutoria po současné zaměstnání?

Ani dlouhá, ani náročná, spíše plná poznávání nových věcí a hlavně sama sebe. Po ukončení studia na Agronomické fakultě jsem se rozhodla odjet do zahraničí a můj téměř dvouletý pobyt v Londýně, kde jsem zlepšila svou angličtinu, byl jedním z nejlepších rozhodnutí, které jsem mohla pro svou kariéru udělat. Bez znalosti cizích jazyků je dnes velmi těžké uspět. 

Ve své práci jste velmi úspěšná. Podařilo se Vám získat zaměstnání, které Vás baví a naplňuje?

Samozřejmě. :) V současné době jsem na mateřské dovolené a zde plním jiné výzvy a učím se nové věci, které jistě zúročím po mém návratu do práce. 

Co Vaše práce obnáší a co je na ní nejzajímavější?

Před odchodem na mateřskou dovolenou jsem pracovala na pozici TPM manažerky a mezinárodní auditorky TPM pro společnost Heineken ČR. Měla jsem na starosti optimalizace a zlepšování v rámci výroby a logistiky. Jedná se o to, zapojit všechny zaměstnance do výrobního procesu tak, abychom zvyšovali efektivitu v různých oblastech výroby – např. kvalita piva, bezpečnost práce, spolehlivost stáčecích linek, vzdělávání zaměstnanců a dalších. Práce mi umožnila navštívit jiné pivovary v zahraničí a jako mezinárodní auditor sdílet naše know how po světě. Nejzajímavější je pro mě ale práce s lidmi, pochopit jejich očekávání, motivaci, a pokud mluvíme o zahraničí i kulturní aspekty ovlivňující fungování celé organizace.

Ing. Aneta Štulpová

Za mého působení pivovar Starobrno získal Bronzovou cenu, což je ocenění obdobné japonskému kaizen standardu

Jak například?

V rámci auditů jsem navštívila např. Rumunsko, Rakousko, Holandsko, Maďarsko, Francii… Je rozdíl provádět audit např. v Rumunsku, kde jsou lidé velmi skromní a při prezentování svých výsledků zahraniční návštěvě nervózní, takže je musíte aktivně povzbudit. Jiné je to v Holandsku, kde je namístě být diplomatický při předávání zpětné vazby v rámci doporučení pro zlepšení. Zároveň jsou v zemi silné odbory a pro vedení je velmi těžké prosazovat změny v pracovních postupech. V Rakousku je zase v pivovaru věkový průměr zaměstnanců 50 let, a když se objeví mladá žena auditorka, dokážete si představit, jak technici ve výrobě reagují.
Vše je třeba zohlednit i z toho hlediska, že jsem na auditu i proto, abych pomohla namotivovat správným směrem s praktickým doporučením.

Do jaké míry využíváte v praxi znalosti získané na Agronomické fakultě?

Přiznávám, že praxe je praxe, ale studium je základem pochopení fungování procesů v praxi. Ráda na studium vzpomínám, v zaměstnání se mi hodily nejen předměty spojené s chemií nebo technologií potravin, ale i statistika, ekonomika, marketing. Pokud se posunete z pozice specialisty na pozici vedoucího pracovníka, jsou tyto disciplíny jako management naprostou nutností.

Jakou perspektivu má podle Vašeho názoru studium na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně?

Dle mého názor velkou. Osobně považuji segment prvovýroby a druhovýroby za klíčový pro naši republiku a nadšenci v této oblasti jsou více než vítáni. Nezapomínejme ale, že studium je odrazovým můstkem pro uplatnění se na trhu práce a vše další už je jen na nás – nadále na sobě pracovat, více naslouchat než mluvit a být trpělivý. Pak můžeme dosáhnout všeho.

(pt)

 
 
„TPM (Total productive management) nebo Kaizen je způsob práce, filozofie neustálého zlepšování ve výrobě, a to ve všech oblastech – kvalita, produktivita, náklady… Jeho principy se dají využít i v osobním životě, kdy platí, že vše lze neustále zlepšovat. Dnes je TPM využíváno v mnoha výrobních společnostech a povědomí o něm je přínosné pro všechny vedoucí pracovníky.“