Zambie tě nezabije

Jmenuji se Magdalena Přibilová a jsem studentkou doktorského programu na Ústavu výživy zvířat a pícninářství. V měsících září a říjnu roku 2017 jsem se zúčastnila, společně se studentem druhého ročníku oboru Zootechnika Matějem Benešovským, zahraniční stáže v Zambii financované přes bilaterální dohody. Pracovali jsme na farmě Czech Centre of Excellence, která je podporována projektem Ministerstva zemědělství ČR: Trvale udržitelná produkce potravin v klimatických podmínkách Subsaharské Afriky.

Před odletem jsme měli obavy, kam to vlastně jedeme, ale ihned po příjezdu Zambie předčila naše očekávání. Ubytování bylo zajištěno v bezprostřední blízkosti farmy i hlavního města Lusaky, v Chimbwe, v obrovské zahradě, plné malých bungalovů, kde žili zajímaví lidé ze všech koutů světa, nad hlavami skákající makakové, dalo by se říci takřka idylické prostředí. Vedení a zaměstnanci farmy byli velmi milí a vstřícní, stejně tak všichni obyvatelé Zambie, se kterými jsme se setkali.

První týden jsme se seznamovali s prací a chodem farmy. Provozní podmínky a provoz farmy v Zambii jsou diametrálně odlišné od našich farem, jak je známe. Náplní projektu Czech Centre of Excellence je ukázat místním farmářům, jak správně hospodařit v místních podmínkách tradičním způsobem. Výběhy a přístřešky pro zvířata jsou postaveny pouze z dostupných materiálů. Na farmě chovají skot, ovce, kozy a drůbež. Pro zajímavost, místní skot inseminují dováženými inseminačními dávkami z ČR, konkrétně z Chovatelského družstva Impuls. Produkují zvířata pouze na maso nebo živý materiál.

Náplní naší práce bylo zajišťovat chod farmy např. vypomáhat s veterinárním ošetřováním zvířat, úpravou a sestavením nových krmných dávek pro všechny kategorie zvířat, péčí o pole s morringou (výsadba, budování zavlažování, hnojení kompostem), asistovat při porodech koz, uměle dokrmovat kůzlata, obsluhovat zemědělskou techniku, vakcinovat a odčervovat celé stádo, které čítalo asi 350 kusů zvířat, konzultovat nové krmné směsi s místními výživářskými firmami, pomáhat s instalací zavlažovacího systému na pole a pastviny, pitvat uhynulá zvířata atd. Stáž nás neskutečně obohatila v tom, že jsme získali praxi a nové životní zkušenosti v drsných podmínkách Afriky, které bychom u nás jen těžko zažili.

Zážitek to pro nás byl natolik silný, že se plánujeme do Zambie vrátit hned, jakmile to bude možné. Doporučujeme studentům, aby využívali možností, jaké Mendelova univerzita v Brně nabízí v rámci zahraničních studií a stáží, protože tyto zkušenosti a zážitky Vám nikdy nikdo nevezme.

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii