PRAXE/BRIGÁDA na Ekologické zemědělské farmě v Branné

Typ práce: Praxe  / uznání povinné praxe
Lokalita: Branná

Brigády a praxe pro studenty po celou dobu roku. Praxe a brigády jsou dle možnosti farmy hrazeny, dle náročnosti práce.

Farma nabízí pro své brigádníky a praktikanty:

  • ubytování a polední stravování zdarma,
  • práci na farmě v chovech skotu, ovcí, hus, prasat, včel, ryb, slepic, v rostlinné a živočišné výrobě, při vedení farmy, u PC pro zemědělství (Portál farmáře, LPIS atd.),
  • zapojení se do přímé výroby na farmě (chovy zvířat, dojírna).

Důležité:

  • o praxi je nutné sepsat smlouvu se školou a domluvit se na časových možnostech nástupu a délky trvání praxe či brigády. 

Informace o nás:

  • farma se nachází v prostředí jesenických hor v obci Branná, poblíž města Hanušovice. Obec leží na trase z Jeseníku do Šumperka. V panoramatu okolní krajiny lze zahlédnout nejen přímo pohoří Jeseníků s vrcholem Šerák, ale je možnost si vyšlápnout například na naučnou stezku Pasák, na Kralický Sněžník či jen tak procházkou do okolí vesnice. Přímo v obci Branná se nachází zámek Kolštejn, funkční kostel, historicky cenný hřbitov. Na náměstí je cukrárna otevřená v turistických sezónách léta a zimy. V okolí obce je i mnoho možností zimních sportů. Přímo v obci se nachází sjezdovka. Přímo za hranicí naší farmy již začíná Chráněná krajinná oblast Jeseníky. Farma je v okolí známá svým chovem dojnic a výrobou mléka nejlepší kvality Q.Farma Branná byla založena v roce 1994 po privatizací části Státního statku Hanušovice, VOJ Jindřichov – hospodářství Branná. Do té doby byly nemovitosti, majetek a zvířata ve vlastnictví státu. Do roku 1994 byla zvířata a další zařízení hospodářství v Branné od státu pronajímáno až do doby privatizace. Rozhodnutí o privatizaci bylo vydáno dne 25. 11. 1994. Farma je od roku 1998 zaevidována na základě žádosti do ekologicky hospodařících farem a od roku 2000 hospodaří plně v režimu ekologického zemědělství.  Na farmě je hlavním zaměřením živočišná výroba. Z rostlinné výroby jsou na farmě pěstovány pouze pícniny – trvalé travní porosty. Nejdůležitější z rostlinné výroby je výroba sena, senáže a siláže. V živočišné výrobě farma chová krávy s tržní produkcí mléka a skot bez tržní produkce mléka, chovaný na maso plemene hereford. Na farmě jsou dále chovány ovce plemene zušlechtěná valaška a šumavská ovce. Chovány jsou i drobnochovy drůbeže, včel, ryb, králíků a prasat. Farma v Branné je moderní provoz hospodařící v systému, který se snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí. Všichni zaměstnanci se snaží dbát na pohodu chovaných zvířat. Farma je otevřena pro návštěvníky a exkurze.

 


Sdílejte tuto nabídku se svými přáteli

Další nabídky od firmy Ekologická zemědělská farma Branná

Žádné další nabídky práce nejsou k dispozici.