Odborný rada – Laborant na Oddělení izotopových analýz

statni-zemedelska-a-potravinarska-inspekce-logo.png Kontaktovat personalistu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin.

Typ práce: Práce na plný úvazek
Lokalita: Brno, platná do:  29. 02. 2024

Odborný rada – Laborant, Oddělení izotopových analýz, Odboru zkušební laboratoře, Inspektorátu v Brně v oboru služby Potravinářská výroba a péče o potraviny.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Provádění laboratorních analýz zejména technikou NMR včetně přípravy vzorků. Výhodou alespoň základní zkušenosti s technikou NMR – např. během studia pro strukturní analýzy. Zkušenosti s kvantitativní NMR příp. 2D NMR výhodou.
 • Vývoj, zavádění a validace nových metod pro analýzu potravin pomocí uvedené techniky.
 • Zpracování naměřených výsledků a jejich interpretace dle platné legislativy.
 • Vedení řízené dokumentace a záznamů souvisejících se zajištěním kvality analýz, práce v prostředí zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO 17 025.
 • Používání AJ na úrovní písemné komunikace a porozumění manuálů k využívané technice.
 • Související administrativní práce na PC (Word, Excel, internet), znalost používání statistiky pro zpracování dat. Znalosti zpracování výsledků více rozměrných analýz pomocí statistických metod výhodou.
 • Práce s právními předpisy.
 • Práce s informačním systémem.
 • Manipulace s kryokapalinami, uživatelská obsluha rozvodů technických plynů včetně obsluhy kompresorové stanice pro vzduch.

Platový tarif:

 • Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30 780 Kč do 45 420 Kč.

Osobní příplatek:

 • Rozpětí od 2 271 Kč do 6 813 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.

Nástup: 1. 4. 2024

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

 • vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,
 • potřebnou zdravotní způsobilost,
 • znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Celé znění výběrového řízení, podání žádosti, dokládané listiny, povinné přílohy

 


Sdílejte tuto nabídku se svými přáteli

Další nabídky od firmy Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Žádné další nabídky práce nejsou k dispozici.