Uznání praxe za pomoc v zemědělství

Vážené studentky, vážení studenti.

Studentům Agronomické fakulty bude za pomoc v zemědělství (viz Společné prohlášení ministra zemědělství a rektorů tří „zemědělských“ univerzit) uznán předmět Praxe bakalářská – dva týdny (PRAXB pro bakalářské studenty) nebo předmět Praxe diplomová – čtyři týdny (PRAXD pro navazující magisterské studenty)1.

Před nástupem na výpomoc v zemědělství s předpokladem využití uznání této práce za praxi je student povinen oznámit příslušné referentce praxe (kontakty níže) společnost, místo a předpokládanou délku práce.

Praxe bude dodatečně uznána na základě předložení žádosti o uznání praxe a potvrzeného formuláře2 před koncem zkouškového období LS 2019/20. Za každých odpracovaných 30 hodin bude uznán 1 týden praxe, tzn. na uznání celého předmětu Praxe bakalářská je potřeba odpracovat 60 hodin a na uznání předmětu Praxe diplomové celkem 120 hodin.

Samozřejmě, nadále a současně platí i klasický režim praxí!

Agronomická fakulta chce tímto podpořit zájem studentů o pomoc v životně důležitých odvětvích, jakými zemědělství a potravinářství jsou!

Kontakty na referentky praxí:

Hana Kališová (praxe bakalářské) – hana.kališová@mendelu.cz
Ing. Dagmar Dvořáková (praxe diplomové) – dagmar.dvorakova@mendelu.cz

 

Pozn.:

1 Předmětů Praxe magisterská (obor Biotechnologie rostlin), Praxe diplomová (obor Rybářství a hydrobiologie) a Případová studie (NMgr obor Agrobyznys) se toto uznání netýká, jelikož se jedná o velmi specifické předměty související úzce se studovaným oborem.

2 Mezi pracovištěm a univerzitou nebude uzavírána smlouva, student tedy není pojištěn za škody způsobené studentem ani úrazově při výkonu práce u jiného subjektu (jedná se o formu dobrovolnické aktivity).

Ke stažení