Články

Seminář globus_foto.jpg

Přemýšlíte o studiu / práci v zahraničí?

02. 10. 2018

Seminář 20. 11. 2018 o možnostech zahraničního studia a stáží pro studenty AF MENDELU v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.

Seminář koucink_zs_2018.jpg

Najdi svůj skrytý potenciál!

01. 10. 2018

Série workshopů ( 18. 10., 1. 11., 29. 11., 6. 12. 2018) pro studenty AF MENDELU zaměřených na podporu osobního potenciálu, motivace ke studiu, zdokonalení klíčových dovedností, rozvoje kreativity.

Seminář seminar_mze.jpg

KARIÉRA VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

20. 09. 2018

Ministerstvo zemědělství jako zaměstnavatel / Seminář 17. 10. 2018 pro studenty AF MENDELU