ekologicka_farma_branna.png NABÍDKA VYKONÁNÍ DIPLOMOVÉ PRAXE, ERASMUS+, BRIGÁDY, POKUSNÁ FARMA PRO VÝZKUM BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Typ práce: Nabídka spolupráce na závěrečné práci, Lokalita: Branná / vloženo 11.3.2019

NABÍDKA VYKONÁNÍ DIPLOMOVÉ PRAXE, ERASMUS+, BRIGÁDY, POKUSNÁ FARMA PRO VÝZKUM BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ 


Nabídka možnosti vykonání Vaší diplomové praxe či pobyt v rámci ERASMUS + na Ekologické zemědělské farmě v Branné. 

Pro praktikanty nabízíme:

  • UBYTOVÁNÍ A POLEDNÍ STRAVA ZDARMA
  • PRAXE NA FARMĚ V CHOVU SKOTU, OVCÍ, KONÍ, HUS, PRASAT, VČEL, RYB A SLEPIC
  • MOŽNOST SE ZAPOJIT DO PŘÍMÉ VÝROBY, VLASTNÍ DOJÍRNA

Důležité:

  • Je nutné s Vaší školou či vzdělávacím zařízením sepsat smlouvu o Vaši praxi a s Vámi se domluvit na časových možnostech Vašeho nástupu a délky trvání praxe či brigády. 
  • Než bude s Vámi sepsán souhlas s možností realizace Vaší pracovní stáže, prosím, zašlete požadavky Vaší vzdělávací instituce, školy k této praxi, tedy organizační, pojištění, finanční apod.


Podívejte se pro více informací na: EKOLOGICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ FARMA BRANNÁ

Malé informace o nás :

Naše farma se nachází v idylickém prostředí jesenických hor v obci Branná, poblíž města Hanušovice. Obec leží na trase z Jeseníku do Šumperka. V překrásném panoramatu okolní krajiny lze zahlédnout nejen přímo pohoří Jeseníků s vrcholem Šerák, ale je možnost si vyšlápnout například na naučnou stezku Pasák, na Králický Sněžník či jen tak procházkou do okolí vesnice. Přímo v obci Branná se nachází zámek Kolštejn, krásný a funkční kostel, historicky cenný hřbitov. Na malebném náměstí je cukrárna otevřená v turistických sezónách léta a zimy. V okolí obce je i mnoho možností zimních sportů. Přímo v obci se nachází sjezdovka.

Přímo za hranicí naší farmy již začíná chráněná krajinná oblast Jeseníky. Farma je v okolí známá svým chovem dojnic a výrobou více než 300 000 l čerstvého mléka nejlepší kvality Q.

Farma Branná byla založena v roce 1994 po privatizací části Státního statku Hanušovice, VOJ Jindřichov – hospodářství Branná. Do té doby byly nemovitosti, majetek a zvířata ve vlastnictví státu. Do roku 1994 byla zvířata a další zařízení hospodářství v Branné od státu pronajímáno až do doby privatizace. Rozhodnutí o privatizaci bylo vydáno Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR v Praze dne 25. 11. 1994 a to pod číslem jednacím 909/94 – 320.

Farma je od roku 1998 zaevidována na základě žádosti do ekologicky hospodařících farem a od roku 2000 hospodaří plně v režimu ekologického zemědělství s platnými ekologickými certifikáty s kontrolní organizací KEZ.

Na farmě je hlavním zaměřením živočišná výroba. Z rostlinné výroby jsou na farmě pěstovány pouze pícniny – trvalé travní porosty. Nejdůležitější z rostlinné výroby je výroba sena, senáže a siláže k zajištění krmivové základny pro chovaná zvířata. V živočišné výrobě farma chová krávy s tržní produkcí mléka a skot bez tržní produkce mléka, chovaný na maso plemene hereford. Toto plemeno se vyznačuje velice kvalitním masem s vnitrosvalovým tukem. Na farmě jsou dále chovány ovce plemene zušlechtěná valaška a šumavská ovce. V současné době (2017) má farma Branná ve vlastnictví všechny své hospodářské budovy používané k chovu zvířat a přídavné provozy. Na hospodářství se chovají i drobnochovy drůbeže, králíků, holubů, včel, ryb atd.

Farma v Branné je moderní provoz hospodařící v systému, který se snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí. Všichni zaměstnanci se snaží dbát na pohodu chovaných zvířat. Farma je otevřena pro návštěvníky a exkurze a rádi i vás provedeme po našich stájích, pastvinách a loukách. Budeme rádi, když se u nás zastavíte.
Sdílejte tuto nabídku se svými přáteli

Další nabídky od firmy Ekologická zemědělská farma Branná

Žádné další nabídky práce nejsou k dispozici.