statni-zemedelska-a-potravinarska-inspekce-logo.png INSPEKTOR

Kontaktovat personalistu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin.

Typ práce: Práce na plný úvazek, Lokalita: Olomouc / vloženo 8.1.2019, platná do:  18. 01. 2019

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014, o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa vrchního referenta/rady na Oddělení kontroly I, Odboru kontroly, Inspektorátu v Olomouci – inspektor.

Informace o služebním místě:

 • obor služby: 58. Potravinářská výroba a péče o potraviny (zejména bezpečnost potravin),
 • služební úvazek: 1,0,
 • služební poměr na dobu neurčitou (po složení úřednické zkoušky),
 • předpokládaný nástup: 1. 3. 2019,
 • místo výkonu služby: Olomouc (Pavelkova 13),
 • zařazení podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 10. platové třídy.

Stručný popis činnosti:

 • zajišťování kontrolní činnosti dle příslušných právních předpisů, vlastní výkon kontrolní činnosti v územní působnosti Inspektorátu v Olomouci,
 • provádění kontroly potravin, tabákových výrobků a dodržování povinností při jejich výrobě a uvádění do oběhu, včetně senzorického hodnocení,
 • odběr vzorků,
 • zpracování dokumentace z provedené kontrolní činnosti a její ukládání do vnitřního informačního systému
 • příprava podkladů pro uložení pokuty ve správním řízení,
 • odpovědnost za úplnost a správnost vyhotovených kontrolních materiálů,
 • časté řízení osobního automobilu při dopravě na místa výkonu kontroly.

Pracovní podmínky a benefity:

 • 5 týdnů dovolené za kalendářní rok,
 • příspěvek na stravování formou stravenek,
 • po zapracování osobní příplatek dle schopností,
 • zdravotní volno (sick days),
 • příspěvek z FKSP,
 • možnost dalšího rozvoje a vzdělávání včetně nabídky kurzů v zahraničí (po zapracování), 
 • po zapracování možnost práce na principu mobilní kanceláře bez nutnosti každodenního dojíždění na Inspektorát v Olomouci, vhodné pro osoby s bydlištěm v okrese Nový Jičín, Ostrava.

Sdílejte tuto nabídku se svými přáteli

Další nabídky od firmy Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Žádné další nabídky práce nejsou k dispozici.