Logo_MZP.jpg REFERENT/KA V ODBORU DRUHOVÉ OCHRANY A IMPLEMENTACE MEZINÁRODNÍCH ZÁVAZKŮ (ODDĚLENÍ SOUSTAVY NATURA 2000)

Typ práce: Zástup za mateřskou dovolenou, Lokalita: Praha / 8.11.2018, platná do:  16. 11. 2018

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 
REFERENT/KA V ODBORU DRUHOVÉ OCHRANY A IMPLEMENTACE MEZINÁRODNÍCH ZÁVAZKŮ (ODDĚLENÍ SOUSTAVY NATURA 2000)

Místem výkonu práce je Praha.
Předpokládaným dnem nástupu je 15. prosinec 2018.
Místo je zařazeno do 13. platové třídy. 

NÁPLŇ ČINNOSTI:

 • Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny v oblasti plnění povinností vyplývajících ze směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků.
 • Zpracování vyjádření, metodických pokynů a programů ochrany přírody a krajiny s vazbou na problematiku ochrany lokalit soustavy Natura 2000, zejména ve vztahu k procesu posuzování vlivů na lokality soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
 • Zajištění agendy autorizací k provádění posouzení vlivů záměrů a koncepcí pro lokality soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (administrace, vedení řízení, organizace zkoušek a přezkoušení, zajištění činnosti komise).
 • Plnění pracovních povinnosti souvisejících s funkcí garanta Česko-saské spolupráce v ochraně přírody a krajiny za MŽP.
 • Koordinace výkonu státní správy, provádění kontrolní a dozorové činnosti v oblasti ochrany lokalit soustavy Natura 2000.

POŽADAVKY:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • znalost anglického jazyka alespoň na 2. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky.

VÝHODOU jsou:

 • orientace ve správním řádu, v legislativě v oblasti ochrany přírody a krajiny a posuzování vlivů na životní prostředí, uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint; GIS), řidičský průkaz skupiny B.

NABÍZÍME:

 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • podporu v odborném růstu.

Úplné znění výběrového řízení vlevo v souborech ke stažení.

Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce (s uvedením e-mailové adresy a telefonu), motivačním dopisem, kopií vysokoškolského diplomu prokazujícího dosažené vzdělání, kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech doručte ve lhůtě do 16. listopadu 2018 v elektronické podobě na adresu zamestnani@mzp.cz

nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo životního prostředí, Odbor personální a státní služby, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese

nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky 9gsaax4.

Obálku (předmět emailu) označte slovy: „PM 000443“.

Sdílejte tuto nabídku se svými přáteli

Další nabídky od firmy Ministerstvo životního prostředí

Žádné další nabídky práce nejsou k dispozici.