statni-zemedelska-a-potravinarska-inspekce-logo.png INSPEKTOR

Kontaktovat personalistu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin.

Typ práce: Práce na plný úvazek, Lokalita: Brno / vloženo 9. 10. 2018, platná do:  22. 10. 2018

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014, o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada na Oddělení kontroly IV, Odbor kontroly, Inspektorát v Brně, Státní zemědělské a potravinářské inspekce – INSPEKTOR.

Informace o služebním místě:

 • obor služby: 58. Potravinářská výroba a péče o potraviny (zejména bezpečnost potravin),
 • služební úvazek: 1,0,
 • služební poměr na dobu neurčitou (po složení úřednické zkoušky),
 • předpokládaný nástup: 1. 12. 2018,
 • místo výkonu služby: Běhounská 10, Brno,
 • zařazení podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 11. platové třídy.

Stručný popis činnosti:

 • zajišťování kontrolní činnosti dle příslušných právních předpisů, vlastní výkon kontrolní činnosti v okresech Vyškov, Blansko a Brno venkov,
 • provádění kontroly potravin, surovin, výrobků a dodržování povinností při jejich výrobě a  uvádění do oběhu,
 • zpracování dokumentace z provedené kontrolní činnosti a její ukládání do vnitřního informačního systému, příprava podkladů pro uložení pokuty ve správním řízení    .

Pracovní podmínky a benefity:

 • 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování formou stravenek,
 • zdravotní volno (sick days),
 • příspěvek z FKSP,
 • prostor pro další vzdělávání a odborný růst.

Požadavky mj.:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti technologie potravin, potravinářské a biochemické technologie, zemědělství, veterinární péče, hygieny, stravovacích služeb, chemie, přírodních věd, lékařství, veřejného zdraví, hotelnictví a veřejné správy,
 • vlastnictví zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství.

Úplné znění vyhlášení výběrového řízení vlevo v souborech ke stažení.
Sdílejte tuto nabídku se svými přáteli

Další nabídky od firmy Státní zemědělská a potravinářská inspekce

statni-zemedelska-a-potravinarska-inspekce-logo.png LABORANT/KA NA ODDĚLENÍ…
statni-zemedelska-a-potravinarska-inspekce-logo.png INSPEKTOR/INSPEKTORKA