logo_zlin.jpg REFERENT/REFERENTKA - OCHRANA PŘÍRODY

Typ práce: Práce na plný úvazek, Lokalita: Zlín / vloženo 14.9.2018, platná do:  20. 09. 2018

Tajemnice Magistrátu města Zlína vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
REFERENT/REFERENTKA - OCHRANA PŘÍRODY
v oddělení ochrany přírody a zemědělství, Odbor životního prostředí a zemědělství, (místo výkonu práce ve Zlíně)

Uchazeč musí splňovat:

1. Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen:

a) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo

b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy.

2. Požadavky zaměstnavatele:

 • VŠ – se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, krajinné inženýrství, arboristiku apod.,
 • praxe v oblasti ochrany přírody a krajiny výhodou,
 • zvláštní odborná způsobilosti pro výkon správních činností v ochraně přírody a krajiny výhodou,
 • praktická znalost vedení správních řízení výhodou,
 • uživatelská znalost Microsoft Office,
 • řidičský průkaz skupiny „B“, aktivní řidič.

Klíčové pracovní činnosti:

Vedení správních činností podle zákona č. 114/1992 Sb., zejména:

 • povolování kácení dřevin,
 • správa veřejné zeleně a významných krajinných prvků,
 • management a vyhlašování památných stromů, 
 • vyjadřování se ke stavební činnosti z hlediska ochrany dřevin a ochrany rostlin a živočichů,
 • vydávání závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných prvků a z hlediska vlivu na krajinný ráz,
 • vydávání stanovisek k územním plánům,
 • vedení sankčních řízení pro porušení zákona o ochraně přírody a krajiny.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a Přihláška v příloze vlevo.Sdílejte tuto nabídku se svými přáteli

Další nabídky od firmy Magistrát města Zlína

Žádné další nabídky práce nejsou k dispozici.