cesta_pro_mlade.jpg STÁŽ – VĚDECKÝ ASISTENT – VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH

Kontaktovat personalistu

Fond dalšího vzdělávání /Cesta pro mladé

CPM propojuje studenty a firmy, vytváří mezi nimi kontakty a v neposlední řadě dává oběma stranám šanci – firmám vybrat si nového kolegu a studentům zažít pár měsíců jinak a pohybovat se tak v oboru, který studují a který je baví.

Typ práce: Stáž, Lokalita: Praha / vloženo 20.12.2017

Informace o poskytovateli stáže: Ústav experimentální botanky AV ČR, v. v. i., www.ueb.cas.cz

Místo výkonu stáže: Rozvojová 263, Praha – Lysolaje

ID karty stáže: 15786

Profil poskytovatele: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. byl založen roku 1962. Sídlí ve dvou městech – v Praze se nachází dvanáct laboratoří, v Olomouci další dvě. Pražské laboratoře se zabývají hormonálními regulacemi a přenosem signálu v rostlinných buňkách, fyziologií stresu a odezvami po napadení patogeny. Opomenut není ani výzkum regulace kvetení rostlin nebo vývoje samčího gametofytu. Olomoucké laboratoře se věnují různým aspektům růstových regulátorů a strukturní a funkční genomice rostlin. V oboru biotechnologií se ústav zabývá například navrhováním a přípravou poživatelných vakcín z rostlin a mechanizmy fytoremediace. Výzkumné zaměření ústavu pokrývá zejména základní výzkum, jehož výsledky bývají pravidelně publikovány v prestižních mezinárodních impaktovaných časopisech.

Ukázkou propojení základního a aplikovaného výzkumu s využitím výsledků v praxi je činnost Stanice šlechtění jabloně ve Střížovicích u Turnova, která je dlouhodobě zaměřena na šlechtění odrůd jabloně odolných k nejvýznamnějším houbovým chodobám – strupovitosti a padlí jabloňovému. Dalším výsledkem našeho výzkumu využitelného v praxi jsou krémy s omlazujícími efekty na lidskou pokožku. Obsahují látku zvanou Pyratine-6, která je odvozena od cytokininů, jednoho typu rostlinných hormonů.

Informace o mentorovi: RNDr. Jan Fíla, Ph.D.

RNDr. Jan Fíla, Ph.D. (* 25.3.1988 v Duchcově) působí na Ústavu experimentální botaniky AVČR, v.v.i. od roku 2007. Věnuje se výzkumu v oblasti rostlinné fyziologie a molekulární biologie. V Laboratoři biologie pylu se zabývá regulačními mechanizmy potřebnými pro zdárné rozmnožování rostlin, zejména o vývoj samčího gametofytu. Jeho diplomová práce obhájená roku 2012 popsala celou řadu fosforylovaných bílkovin zodpovědných za počáteční stádium vývoje pylové láčky a disertační práce z roku 2016 tuto problematiku dále prohloubila. Výzkum taktéž vedl k publikacím v mezinárodních impaktovaných časopisech.


Sdílejte tuto nabídku se svými přáteli

Další nabídky od firmy Fond dalšího vzdělávání /Cesta pro mladé

cesta_pro_mlade.jpg STÁŽ – TECHNIK STANDARDIZACE…
cesta_pro_mlade.jpg STÁŽ – TECHNIK TECHLOLOG
cesta_pro_mlade.jpg STÁŽ – ODBORNÝ PRACOVNÍK V…
cesta_pro_mlade.jpg STÁŽ – VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ…
cesta_pro_mlade.jpg STÁŽ - PĚSTITEL