cesta_pro_mlade.jpg STÁŽ – VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK V OBLASTI VÝŽIVY SKOTU

Kontaktovat personalistu

Fond dalšího vzdělávání /Cesta pro mladé

CPM propojuje studenty a firmy, vytváří mezi nimi kontakty a v neposlední řadě dává oběma stranám šanci – firmám vybrat si nového kolegu a studentům zažít pár měsíců jinak a pohybovat se tak v oboru, který studují a který je baví.

Typ práce: Stáž, Lokalita: Rapotín / vloženo 20.12.2017

Informace o poskytovateli stáže: Agrovýzkum Rapotín s.r.o., www.vuchs.cz

Místo výkonu stáže: Rapotín, Olomoucký kraj

ID karty stáže: 15147

Profil poskytovatele: Společnost Agrovýzkum Rapotín s.r.o. byla založena v roce 2002 jako dceřiná společnost Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. Tým výzkumu a vývoje společnosti, který sdílí kapacity a infrastrukturu s mateřskou společností, řeší celou řadu VaV projektů na národní i mezinárodní úrovni.

Informace o mentorovi: Ing. Jan Pozdíšek, CSc. Ve společnosti Agrovýzkumu Rapotín s.r.o. pracuji od r. 1973. V současné době jsem vědeckým pracovníkem na Oddělení produkce krmiv, výživy zvířat, agroekologie. Ve své výzkumné činnosti (39 let výzkumné praxe) se zaměřuji na zjišťování nutriční hodnoty krmiv, provádění testů in vitro postihujících působení přirozených biologicky aktivních látek na aktivitu bachorové fermentace, testování krmných dávek a zjišťování potřeby živin pro rostoucí skot. Jsem spoluautorem současných normativních doporučení pro výživu přežvýkavců: „Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro přežvýkavce“. Mám zkušenosti jako řešitel a spoluřešitel grantů GAČR, projektů MZe-NAZV a MŠMT zaměřených na expeditivní metody hodnocení kvality travní biomasy, chemickou charakteristiku a biologickou aktivitu fenolických sloučenin v lučních rostlinách. Ve spolupráci s kolegy z rakouského výzkumného ústavu LFZ Raumberg-Gumpenstein se podílím na zdokonalování a dalším vývoji metod in vitro pro zjišťování výživné hodnoty krmiv. Jsem autorem, popř. spoluautorem 41 výzkumných zpráv, 35 vědeckých příspěvků a dalších 76 příspěvků a publikací. Od roku 1985 mám jako autor a spoluautor přes 30 registrovaných záznamů v mezinárodní informační síti CAB Abstracts.


Sdílejte tuto nabídku se svými přáteli

Další nabídky od firmy Fond dalšího vzdělávání /Cesta pro mladé

cesta_pro_mlade.jpg STÁŽ – TECHNIK STANDARDIZACE…
cesta_pro_mlade.jpg STÁŽ – TECHNIK TECHLOLOG
cesta_pro_mlade.jpg STÁŽ – VĚDECKÝ ASISTENT –…
cesta_pro_mlade.jpg STÁŽ – ODBORNÝ PRACOVNÍK V…
cesta_pro_mlade.jpg STÁŽ - PĚSTITEL