ministerstvo-zemedelstvi-logo.png MINISTERSKÝ RADA V ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Kontaktovat personalistu

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků.

Typ práce: Práce na plný úvazek, Lokalita: Praha / vloženo 10. 10. 2017, platná do:  20. 10. 2017

Ministerstvo zemědělství hledá posilu v oblasti personálních informačních systémů


Vaším úkolem bude:

  • zpracování návrhu objemu finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a limit počtů zaměstnanců pro tvorbu závazných ukazatelů státního rozpočtu,
  • zakládání a údržba rezervací finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a souvisejících položek rozpočtové skladby v režimu Státní pokladny včetně prostředků kofinancovaných z Technické pomoci EU,
  • sledování a řízení průběhu čerpání finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, příprava a předkládání návrhů na rozpočtová opatření,
  • zpracování a předkládání předepsaných finančních a statistických výkazů, tvorba analýz, rozborů a kalkulací, které se týkají odměňování zaměstnanců a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • výkon služební činnosti v prostředí ERP inf. systému HR/FI SAP R3P (3).

Požadavky kladené na uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání, praxe v oboru – viz oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební pozici ministerský rada oddělení personálních informačních systémů v odboru personálním – volná místa.

Nabízíme:

  • práci v menším kolektivu, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů volna + 5 dnů indispozičního volna a další volno podle zákona o státní službě, možnost jazykového i odborného vzdělávání, příspěvku na kulturu, dovolenou, sport apod.

Další informace:

  • služební poměr na dobu na dobu neurčitou,
  • 13. platová třída -  podle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Místo výkonu práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1


PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VZNIKU SLUŽEBNÍHO POMĚRU OD 15. 11. 2017


PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství – v sekci Volná místa pod Oznámením o vyhlášení výběrového řízení na služební pozici ministerský rada oddělení personálních informačních systémů v odboru personálním: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/volna-pracovni-mista/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-344.html


POZOR!!!! Do výběrového řízení je nutné se přihlásit přesně podle požadavků vyplývajících ze zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Přesné zadání je uveřejněno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce Ministerstva zemědělství.


UCHAZEČI SE MOHOU HLÁSIT DO  20. října 2017


Sdílejte tuto nabídku se svými přáteli

Další nabídky od firmy Ministerstvo zemědělství

ministerstvo-zemedelstvi-logo.png ODBORNÝ REFERENT/KA V…
ministerstvo-zemedelstvi-logo.png STÁŽE NA MINISTERSTVU…