Cílem skupiny SINDLAR je zajistit co nejširší nabídku služeb v oblasti hospodaření s vodou, zejména provázanost vodohospodářských staveb na trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti, ochranu přírodních zdrojů a biodiverzity.

 http://sindlar.cz
 sindlarova@sindlar.cz

SINDLAR GROUP S.R.O.

sindlar.png PROJEKTANT KRAJINNÉHO…