Z Peru až do Brna

Jmenuji se Leiter Granda Cruz a pocházím z La Coipa, což je místo, které najdete na mapě Jižní Ameriky ve státě Peru. Tato země, kde jsem se ve městě Costa narodil, je přibližně šestnáctkrát větší než Česká republika.

První informace o České republice jsem získal až při studiu střední školy v hlavním městě Lima. Zde jsem se také poprvé seznámil a nadchl dílem spisovatele Milana Kundery. Cíl mé další životní cesty pak byl jasný – poznat jeho rodnou zemi. Rozmluvit jsem si to nenechal ani od příbuzných a známých, kteří úspěšně studovali v jiných částech Evropy (Itálie, Francie).

Jelikož pocházím z farmářské rodiny, toužil jsem po dalším vzdělávání v oblasti zemědělství. Volbou studia na Mendelově univerzitě v Brně do sebe vše pěkně zapadalo – nejen že má univerzita tradici a dobré jméno, ale nachází se v místě, které je úzce spjato právě s životem Milana Kundery. Přijatelná pro mě byla i finanční stránka, a tak jsem si Brno s jeho jedinečnou atmosféru a bohatým kulturním životem oblíbil ihned po příjezdu.

Z nabídky studia na Agronomické fakultě jsem si vybral obor Fytotechnika. Dnes mohu říci, že jsem měl ve výběru „Alma mater“ štěstí, protože jsem potkal dobré lidi jak mezi spolužáky, tak i učiteli. Ti všichni ještě více prohloubili můj pozitivní vztah k České republice a především mi pomohli s češtinou, která je velmi obtížná, ale překrásná. A co více – díky těmto lidem považuji Česko za svůj druhý domov.

Vlastní průběh studia zcela naplnil, ba v mnohém i předčil, moje očekávání – široký přehled jsem získal nejen v evropském, ale i světovém zemědělství a to především v oblasti tradičních i moderních přístupů při hospodaření s půdou a vodou v krajině. Velkou porci zážitků jsem si dovezl také ze zahraničí – v rámci ERASMU jsem poznal Španělsko, nyní jsem opakovaně na stáži v Kolumbii. Všechny zkušenosti jsou velmi důležité pro prosperitu země, odkud pocházím a kam se chci takto odborně „vyzbrojen“ vrátit.

Nyní dokončuji doktorské studium, které mám stejně jako pregraduální financované stipendiem MŠMT. Velkou radost mi dělají pokroky ve výzkumu, kterých jsme s kolegy dosáhli nejen při studiu pro mě velmi blízké plodiny – merlíku chilského (quinoi). O jeho potenciálu jsem z domoviny tušil, ale až zde jsem měl možnost zjistit jeho podstatu. Co mi radost trochu kazí je velké množství formulářů, bez nichž se zde cizinec neobejde.

Doufám, že moje působení zde obohatilo nejen mě, ale i lidi, se kterými jsem pracoval či trávil volný čas. Můj profesní život je teprve kousek za startovní čarou, ale i tak si troufnu říci, že rozhodnutí pobýt v cizí zemi byla sice těžká zkouška, ale bylo to nejlepší, co jsem dosud v životě udělal.

Leiter Granda Cruz, 22. 8. 2017, AF MENDELU