Diplom v kapse. A co dál?

Krajina jako z pohádky, kvalitní potraviny, vysoká životní úroveň – napadne nás, když se řekne Rakousko nebo Švýcarsko. To však závisí na dobře fungujícím zemědělství, které je u nás v posledních letech bohužel tak podceňované. Od něho se totiž odvíjí řada dalších oborů, a tedy pracovních pozic, a tedy blahobyt země. Ve zmíněných zemích je zemědělec osoba společensky uznávaná a finančně velmi dobře zajištěná.

Pracovní trh obecně je v současnosti hladový po kvalitních zaměstnancích. To ale neznamená, že absolvent s diplomem a titulem automaticky získá vysněnou pozici,
případně, že v ní setrvá. Obchodní ředitel společnosti Vodňanské kuře, s.r.o. Ing. Zdeněk Tvrdoň, Ph.D. má ve své firmě s fluktuací nových zaměstnanců bohaté zkušenosti. Podle něho by bylo ideální, kdyby si své budoucí zaměstnance mohli začít „vychovávat“ již během studia. Formou odborné praxe by tak studenti získali nejen potřebné dovednosti a zkušenosti, ale také by si vyzkoušeli, co která pozice obnáší. Nebyli by pak po nástupu do zaměstnání zklamaní ani oni, ani jejich
zaměstnavatelé.

Na budoucnosti našich studentů nám záleží
Tuto skutečnost si Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně velmi dobře uvědomuje. „V západním světě je provázanost firemních trainee programů s univerzitami naprosto běžnou záležitostí. Firma si vytipuje několik studentů, které zapojí do pracovně-vzdělávacího procesu, monitoruje je a motivuje. Po absolvování vysoké školy vybere ty nejlepší na konkrétní pozici, protože zná perfektně jejich týmovou roli a ví, v čem jsou, resp. mohou být, pro firmu přínosem. Takové programy se nyní snažíme nastartovat i na fakultě,“ říká proděkan fakulty doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. Důležitý krok v tomto směru znamenalo otevření Kariérního centra v září 2016. Prioritou centra je využít na maximum velký potenciál uplatnění absolventů Agronomické fakulty na pracovním trhu. Kromě kariérního poradenství poskytuje praktické informace o tom, jak to v praxi funguje, koncentruje nabídky práce od firem, které se zde prezentují (viz AgroContact.cz) i poptávky studentů po práci, brigádě či stáži.

Aby zůstala přidaná hodnota doma
Veškeré snahy fakultyovšem nestačí, pokud se nezmění přístup společnosti k celému sektoru. I vláda ve svém programovém prohlášení zdůrazňuje potřebu zvýšení soběstačnosti České republiky a konkurenceschopnosti českého zemědělství a potravinářství. Neboť, jak konstatuje docent Cerkal: „Proč dovážet suroviny, které si můžeme vypěstovat u nás, ušetříme náklady na dopravu a energie, ale především zaměstnáme naše lidi tak, aby veškerá přidaná hodnota zůstala na našem území“. Hlavně to ale předpokládá lidi, kteří chtějí nejen vydělat, ale také „dělat dobrou práci“.